OBCHODNÉ PODMIENKY

OBCHODNÉ PODMIENKY firmy KATER, s. r. o.

1. OBJEDNANIE TOVARU


Objednávky môžete uskutočniť niekoľkými spôsobmi:
-          on-line: vyplnením objednávkového formulára v e-shope,
-          elektronickou poštou: info@aa-nabytok.sk
-          telefonicky na čísle: + 421 905 476 996, 0918 186 527.

Po obdržaní objednávky Vám bude do 24 hodín zaslaný informačný mail, v ktorom budú uvedené podrobné informácie o tovare (meno a priezvisko odberateľa, druh objednaného tovaru, doba dodania a pod.). Ak odberateľ bude súhlasiť s podmienkami dodania tovaru v informačnom maily (čo potvrdí mailom), až potom sa objednávka berie ako prijatá dodávateľom.

Na tovar, ktorý nieje skladom a je na objednávku vyžadujeme zálohu vo výške 20% z ceny.

V prípade prekážky nedodania tovaru na strane dodávateľa, záloha bude vrátená v plnej výške a odberateľ dostáva zľavu 5% z nasledujúceho nákupu.

Pri neočakávanom predĺžení dodacej doby Vám bude poskytnutá zľava 2%.

Ak tovar zákazníkovi príde a nemôže si ho ihneď prevziať, neúčtujeme žiadne skladné /stojné/.

 

2. CENY

Po potvrdení objednávky našou spoločnosťou Vám garantujeme výšku ceny za výrobok.

 

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

 


Firma KATER, s. r. o. je platcom DPH. Všetky ceny uvedené v katalógu sú vrátane DPH, bez nákladov na dopravu a dodanie tovaru.

Platiť za tovar sa dá:

-          v hotovosti pri preberaní tovaru,

-          vopred:  úhradou zálohovej faktúry, prípadne finálnej faktúry,

-          prevodným príkazom: na náš účet v PRIMA BANKA na číslo účtu:    IBAN SK 42 3100 0000 0043 9001 6208,

-          priamym vkladom: na náš účet v PRIMA BANKA na číslo účtu:   IBAN SK 42 3100 0000 0043 9001 6208 .

Daňový doklad - faktúru posielame spolu s tovarom. Za tovar sa platí najneskôr pri preberaní tovaru.

Predaj na splátky - spolupracujeme so splátkovou spoločnosťou QUATRO.

PREKLIK NA QUATRO KALKULAČKU - http://eshop.quatro.sk/eshop?oid=I518&moc=0+

 

4. DODACIE PODMIENKY

Dodacia doba je od 4 - 45 dní od potvrdenia objednávky (po zaplatení zálohy odberateľom). Pri platbe vopred expedujeme tovar až po prevode peňazí na náš účet.

V prípade špeciálnej objednávky sa stanovuje individuálna dodacia doba, o ktorej je zákazník vopred informovaný a dlhší termín dodacej doby musí byť písomne potvrdený dodávateľom a odberateľom. 

Rozvoz tovaru zabezpečuje samotná spoločnosť KATER, s. r. o., kvôli bezchybnému a bezpečnému dodaniu tovaru k konečnému spotrebiteľovi. V prípade, že si odvoz tovaru zabezpečí odberateľ, neberieme na zreteľ  žiadne reklamácie spôsobené pri preprave tovaru.

Doprava ZDARMA po celej SR!

 

 

 

5. ZÁRUKA

Záručnú dobu upravujú príslušné ustanovenia Občianského zákonníka a Obchodného zákonníka (platí pre právnické osoby), ak nie je priamo uvedená v záručnom liste. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k poškodeniu tovaru došlo neodbornou montážou, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou.

 

6. ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná lehota je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od dátumu prevzatia nového tovaru.

 

7. REKLAMAČNÉ PODMIENKY

 

Zákazník má právo neprebrať tovar v prípade, že sa obsah dodávky nezhoduje s objednávkou, je na ňom viditeľné mechanické poškodenie, alebo je tovar neúplný. Skutočnosti týkajúce sa poškodenia, alebo kompletnosti dodávky, ktoré zákazník zistí až po prevzatí (prípadne vybalení) tovaru, bezodkladne nahlási telefonicky na 0918 186 527, mailom na info@aa-nabytok.sk, alebo poštou na adresu KATER, s. r. o., Lipová 19, 052 01 Spišská Nová Ves a ďalej sa postupuje v zmysle reklamačného poriadku spoločnosti KATER, s. r. o. Pri uplatnení reklamácie skontaktuje zákazníka pracovník reklamačného oddelenia, ktorý u neho uskutoční obhliadku tovaru a posúdi oprávnenosť reklamácie. Zákazník predloží doklad o nákupe tovaru (faktúra, dodací list alebo záručný list) a manuál, ak bol súčasťou dodávky. 

Reklamovaný tovar musí obsahovať výrobný, identifikačný štítok a doklad o jeho nadobudnutí. Reklamácie sa vybavujú maximálne do 30 dní odo dňa nahlásenia reklamovanej závady. O vybavení reklamácie Vás budeme bezodkladne informovať.

 

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri vypísaní objednávkového formulára požadujeme niektoré osobné údaje, bez ktorých objednávka nie je možná. Dodávateľ a prevádzkovateľ KATER, s r.o., vyhlasuje, že tieto údaje považuje za dôverné, nikdy ich neposkytne tretím stranám a bude ich využívať len pre svoju potrebu, tzn. pri komunikácii so zákazníkom. V prípade ďalších otázok, nejasností alebo pripomienok nás kontaktujte e-mailom alebo telefonicky.

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Zákazník ma právo odstúpiť od zmlúvy do 14 dní bez udania dôvodu. Prepravné náklady znáša kupujúci v prípade, ak sa nejedná o reklamáciu. Predávajúci vráti zaplatenú čiastku na účet kupujúceho najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmlúvy.
Ak zákazník využije na vrátenie tovaru dopravu firmy KATER, s. r. o., budú mu účtované náklady spojené s vrátením tovaru vo výške 20% z ceny tovaru. Tovar na dobierku nepreberáme.
Na vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy využije zákazník formulár na odstúpenie od zmluvy - pre stiahnutie súboru kliknite TU.

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon vytvára novú možnosť pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.
Spotrebiteľ má právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.
Dôležité je upozorniť, že spotrebiteľ musí  využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov nájdete tu: http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu: http://www.soi.sk/files/documents/formular/navrh-na-zacatie-ars.pdf

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk

 

 

SPLÁTKOVÁ SPOLOČNOSŤ QUATRO

YzU1Z